Arkiva

Feniksi – Gazeta e shkollës

Feniks – ishte një revistë e shkollës së mesme Sami Frashëri që u botua për herë të parë në maj 1995.

Feniksi iu përkushtua tërësisht shkrimeve adoleshente, kulturës, artit dhe sondazheve të opinioneve për jetën shkollore, intervistat, etj. Revista kishte shtatë numra të shtypur, duke u mbështetur plotësisht në donacionet private të mbledhura nga studentët. Misioni i saj ishte të ndihmojë adoleshentët e shkollës të ndajnë zërat e tyre, si një revistë nga studentët për studentët. Ajo u mbështet nga profesori Nijazim Lleshi, i cili ligjëronte frëngjisht dhe latinisht. Stafi ishin nxënësit e shkollës së mesme. Redaktorë teknik: Shpend Batalli, Bersant Disha dhe Rifat Gjoci; Dizajner: Emanuel Gjokaj; Bordi Redaktues: Mimoza Jupa, Shqipe Fazliu, Teuta Breca, Emine Vala, Linda Gusia, Artan Lahaj, Bersant Disha, Arta Dobroshi, dhe të tjerë.
Më shumë

Arkivi personal i Zijadin Gashit

Arkivi i gazetës

Video Arkiva