Shkëndija 2

Numri/ Data :  Nr.3/ Viti XXII/ Prishtinë / Janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Revista  Sh...

Numri/ Data :  Nr.3/ Viti XXII/ Prishtinë / Janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Revista  Sh...

Numri/ Data :Faqe.3/ Shkëndija , janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Në Spikamë : (Ri) fill...

Numri/ Data :Faqe.3/ Shkëndija , janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Në Spikamë : (Ri) fill...

Numri/ Data :  Faqe.4 / Shkëndija , janar 1992 Artikulli i përgjithshëm :  Takim me kryetarët ...

Numri/ Data :  Faqe.4 / Shkëndija , janar 1992 Artikulli i përgjithshëm :  Takim me kryetarët ...

Numri/ Data :  Shkëndija , janar 1992 Artikulli i përgjithshëm :  Referendumi  i  shqiptarëv...

Numri/ Data :  Nr.4/ Viti XXII/ Prishtinë / janar 1992 Artikulli i përgjithshëm :  Një javë e...

Numri/ Data :  Nr.4/ Viti XXII/ Prishtinë / janar 1992 Artikulli i përgjithshëm :  Dita e pest...

Numri/ Data :  Shkëndija, janar 1992 Artikulli i përgjithshëm :  Dita e pestë e protestës  s...

Numri/ Data :  Nr.1/ Viti XXII/ Prishtinë  1992 Artikull i Përgjithshëm : Revista  Shkëndija...

Numri/ Data :  Shkëndija, janar 1992 Artikulli i përgjithshëm :  Dita e pestë e protestës  s...

Numri/ Data :  ……faqe.1 Artikulli i përgjithshëm :   Në shkollat fillore të komun...

Numri/ Data :  Shkëndija, janar 1992  Artikulli i përgjithshëm :  Universiteti u shkatërrua n...

Numri/ Data :  Shkëndija, janar 1992  Artikulli i përgjithshëm :  Universiteti u shkatërrua n...

Numri/ Data :  Shkëndija, janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Portreti i rektorit në burg....

Numri/ Data :  Shkëndija, janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Portreti i rektorit në burg. ...

Numri/ Data :  Nr.5 / Viti XXII/ Prishtinë/ Shkurt 1992  Artikulli i përgjithshëm : Para botës...

Numri/ Data :  Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Indinjatë e thellë e masave. ...

Numri/ Data :   Faqe .3 / Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Nëse dikush pyet....

Numri/ Data :  Faqe .3 / Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Nëse dikush pyet. N...

Numri/ Data :  Faqe.3 / 1 janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Çështja e shqiptarëve  nuk ...

Numri/ Data :  Faqe.4 /  Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Si po zhvillohet  m...

Numri/ Data :  Faqe.4 /  Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Si po zhvillohet  m...

Numri/ Data :  Faqe.4 /  Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Si po zhvillohet  m...

Numri/ Data :  Faqe.4 /  Shkëndija, shkurt 1992 Nën artikulli kryesor : Nuk ka forcë që mund t...

Numri/ Data :  Shkëndija , shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Fakulteti i mjeksisë do të v...

Numri/ Data : Shkëndija , shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Fakulteti i mjeksisë do të vaz...

Numri/ Data :  Faqe.10/ Shkëndija , shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Odat tona – shkolla...

Numri/ Data :   Faqe.11/ Shkëndija , shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Universitetin  ka k...

Numri/ Data : Faqe.11/  Shkëndija , shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Universitetin  ka ku...

Numri/ Data : Nr.7 /Viti XXII / Prishtinë / Shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm :  Në Fakultet...

Numri/ Data :  Faqe.3 / 1 janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Çështja e shqiptarëve  nuk ...

Numri/ Data : Nr.7 /Viti XXII / Prishtinë / Shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm :  Në Fakultet...

Numri/ Data : Faqe.7/ Shkëndija , shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Bisedë me Hysnije  Gec...

Numri/ Data : Faqe.7/ Shkëndija , shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Bisedë me Hysnije  Gec...

Numri/ Data : Nr.8 / Viti XXII/ Prishtinë/ Shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm :  Revista Shkë...

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Bota dhe Universiteti  ...

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Bota dhe Universiteti  ...

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Bota dhe Universiteti  ...

Numri/ Data : Nr.9 / Viti XXII/ Prishtinë/  Mars 1992 Artikujt e përgjithshëm : Shqiptarët votu...

Numri/ Data : Faqe.5 / Shkëndija , mars 1992 Artikull i përgjithshëm : Në arsimin fillor të Gji...

Numri/ Data : Faqe.5 / Shkëndija , mars 1992 Artikull i përgjithshëm : Në arsimin fillor të Gji...

Numri/ Data : Faqe.9 /  1 janar 1992  Artikulli i përgjithshëm: Riemërtimi i shkollave në Koso...

Numri/ Data : Nr.18/ Viti XXII/ Prishtinë/ Maj 1992 Artikull i përgjithshëm : E përjavshme , Shk...

Numri/ Data : Faqe.2 / Maj, 1992 Artikujt e përgjithshëm :  Arsimtarët gjithnjë më të rreziku...

Numri/ Data : Faqe.2 / Maj, 1992 Artikulli i përgjithshëm :   Në fshatin Gelancë  të KK Suhar...

Numri/ Data : Faqe.8 / Shkëndija , Maj 1992 Artikull i përgjithshëm :  Universiteti perspektiva ...

Numri/ Data : Nr.19 / Viti XXII / Prishtinë / Maj , 1992. Artikull i përgjithshëm : E përjavshme...

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija , Maj 1992 Artikujt e përgjithshëm : Si të pengohet shpërngulj...

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija , Maj 1992 Artikull i përgjithshëm : Po ushtrohet dhunë mbi stu...

Numri/ Data : Faqe.5 / Shkëndija , Maj 1992 Artikujt e përgjithshëm : ‘Kush është populli pë...

Numri/ Data : Faqe.5 / Shkëndija , Maj 1992 Artikull i përgjithshëm:  Dhuna në qendrën e stude...

Numri/ Data : Faqe.8 / Shkëndija, maj 1992  Artikujt e përgjithshëm : Reforma Universitare (2) U...

Numri/ Data :  Nr.2 / Viti XXII/ Prishtinë / Janar 1992  Artikulli i përgjithshëm: Revista  Sh...

Numri/ Data : Faqe.8 / Shkëndija, maj 1992  Artikull i përgjithshëm : Reforma Universitare (2) N...

Numri/ Data : Faqe.8 / Shkëndija, maj 1992  Artikull i përgjithshëm : Reforma Universitare (2)...

Numri/ Data : Nr.20/ Viti XXII/ Prishtinë / Maj 1992  Artikull i përgjithshëm : E përjavshme , ...

Numri/ Data : Faqe.2/ Shkëndija , Maj 1992 Artikuj të përgjithshëm :  Nga Universiteti : Fazë ...

Numri/ Data : Faqe.6/ Shkëndija , Maj 1992 Artikuj të përgjithshëm :  Bisedë me rektorin e Uni...

Numri/ Data : Shkëndija , Maj 1992 Artikull i përgjithshëm :  I ngarkuari me punë në ambasadë...

Numri/ Data : Faqe.11/ Shkëndija , Maj 1992 Artikuj të përgjithshëm : Ta vizitosh Kosovën ësht...

Numri/ Data : Faqe.11/ Shkëndija , Maj 1992 Artikull  i  përgjithshëm : Reforma Universitare (3...

Numri/ Data : Nr.21 / Viti XXII/ Prishtinë/ Maj 1992 Artikull  i  përgjithshëm : E përjavshme ...

Numri/ Data : Nr.22/ Viti XXII/ Prishtinë/ Qershor,1992. Artikull  i  përgjithshëm : E përjavs...

Numri/ Data :  Nr.2 / Viti XXII/ Prishtinë / Janar 1992  Artikulli i përgjithshëm:  Referendum...

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija, Qershor 1992. Artikuj të përgjithshëm :  Sindikata  amerikan...

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija, Qershor 1992. Artikuj të përgjithshëm : Ndihma në të holla d...

Numri/ Data : Nr.24 / Viti XXII/ Prishtinë / Qershor 1992. Artikull i përgjithshëm : E përjavshm...

Numri/ Data : Nr.25 / Viti XXII/ Prishtinë/ Qershor 1992. Artikull i përgjithshëm : E përjavshme...

Numri/ Data : Faqe.3/ Shkëndija , qershor 1992 Artikujt e përgjithshëm :  Universiteti  i përb...

Numri/ Data : Faqe.3/ Shkëndija , qershor 1992 Artikulli  i përgjithshëm : Gjurmë  të  kohë...

Numri/ Data : Faqe.3/ Shkëndija , qershor 1992 Artikulli  i përgjithshëm :  Në prag të përfu...

Numri/ Data : Nr.26/ Viti XXII/ Prishtinë / Korrik 1992. Artikull i përgjithshëm : E përjavshme,...

Numri/ Data : Faqe.3 / Shkëndija, korrik 1992. Artikuj të përgjithshëm :  Mësimi plotësues ...

Numri/ Data : Faqe.3 / Shkëndija, korrik 1992. Artikull i përgjithshëm : Në përfundim  të vit...

Numri/ Data :  Shkëndija , janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Udhëkryqet  e  Universitet...

Numri/ Data : Faqe.5/ Shkëndija, korrik 1992. Artikuj të përgjithshëm :  Punë dhe realitet. P...

Numri/ Data : Faqe.5/ Shkëndija, korrik 1992.   Artikull i përgjithshëm :  Në shkollat fil...

Numri/ Data : Nr.30/ Viti XXII/ Prishtinë/Gusht , 1992. Artikull i përgjithshëm : E përjavshme, ...

Numri/ Data : Nr.30/ Viti XXII/ Prishtinë/Gusht , 1992. Artikull i përgjithshëm:  Mbledhja e ent...

Numri/ Data : Faqe.2/ Shkëndija , gusht 1992. Artikuj të përgjithshëm :  A  do të mbahet mës...

Numri/ Data : Faqe.2/ Shkëndija , gusht 1992. Artikull i përgjithshëm : Në prag të fillimit të...

Numri/ Data : Faqe.2/ Shkëndija , gusht 1992. Artikull i përgjithshëm :  Mbledhja e aktivit të ...

Numri/ Data : Faqe.3/ Shkëndija, gusht 1992. Artikuj të përgjithshëm :  Në nivel të detyrimev...

Numri/ Data : Faqe.3/ Shkëndija, gusht 1992. Artikull i përgjithshëm :  Nga mbledhja e qeverisë...

Numri/ Data : Nr.31 / Viti XXII/ Prishtinë/ Shkëndija  , Shtator 1992. Artikull i përgjithshëm ...

Numri/ Data :  Shkëndija , janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Udhëkryqet  e  Universitet...

Numri/ Data : Nr.31 / Viti XXII/ Prishtinë/ Shkëndija  , Shtator 1992. Artikull i përgjithshëm ...

Numri/ Data : Faqe.3/ Shtator 1992. Artikuj të përgjithshëm :  Është koha për angazhim të sh...

Numri/ Data : Faqe.3/ Shtator 1992. Artikull i përgjithshëm:  E vërteta rreth Sh.F. ‘25 Maji...

Numri/ Data :  Nr.3/ Viti XXII/ Prishtinë / Janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Revista  Sh...