Rilindja

Janë siguruar 250 bursa/Autori: M. Kajtazi- Në të njëjtën faqe një artikulli  që flet për b...

Vende për 4 mijë student/ Autori: Sh.R/ Konkursi për pranimin e studentëve në konvikte....

Krijimtari artistike e nxënësve për shkollën...

Apel studentëve për syçeltësi/ pa autor/ Ky artikull tregon në pika të shkurta mbarëvajtjen e...

Për bukë dhe qumësht- një e treta e rrogës/ pa autor/ Paratë që shpenzon një familje katër ...

Krenar për sukseset e shumta/ Enver Maliqi/ Në këtë artikull tregohet për sukseset e nxënësve...

Një nxënës, dy mësimdhënës/Autori: Nuk dihet/ Artikulli tregon për numrin e pakët të nxën...

Të gatshëm për pranimin e banuesve të rinj/Autori: Shefqet Rexhepi/ Artikulli flet për  vendos...

Shkolla pret nxënësit e nxënësit shkollën/Autori:Q.A/ Artikulli flet për ndërtimin e shkollë...

U vu guri themeltar i shkollës/Autori:F.K/ Artikulli flet për vendosjen e gurit themeltar të shko...

Për studentë 19 bursa/Autori:D.R/Artikulli flet për ndarjen e 19 bursave nga Këshilli punëtor i...

Konkurs/Autori:Nuk dihet/ Artikulli ka te bëjë me konkursin për ndarjen e kredive për studentët...

Ofrohen edhe 246 vende të lira/Autori:Sh.R/Artikulli njofton për ofrimin e 246 vendeve të lira p...

Standardi i studentëve-sipas hartës/Autori:Nuk dihet/ Artikulli trajton çështjen e bursave dhe d...

Edhe shtatë paralele në gjuhën serbokroate/Autori:I.M/Artikulli flet për hapjen e shtatë parale...

Paraqitja e kandidatëve deri më 25 shtator/Autori:B.H/ Artikulli flet për kriteret e pranimit ne ...

Furnizimi i mirë me tekste mësimore/ Autori: I.R- Artikulli reflekton mbi gjendjen me tekste mësi...

Për nxënës-kushte më të mira/Autori: Frrok Kristaj- Artikulli është me opinione të analistev...

Brengos shkapërderdhja e nxënësve/ Autori: Rr. Gërguri- Ky shkrim trajton fenomenin e mosvijushm...

Arsimimi Marksist-udhëzues për aksion shoqëror revolucionar/Autori:G.Bajrami...

T’u ndihmohet më shumë nxënësve e studentëve/Autori:B.Haliti/ Artikulli flet për përmirësi...

Përgatitje me përmbajtjesore për vitin shkollor/Autori:G.Bajrami/ Artikulli trajton problemin e p...

Mjaft Pushuam, por edhe lexuam lekturën shkollore/Autori: Mikel Gojani/ Kjo është një anketë e ...

Në Plementin ngritët shkolla e re/Autori: Nuk dihet – Ky artikull flet mbi fillimin e ndërt...

Mirëdita, Shkollë/ Autori: Nuk dihet/ Ky shkrim i botuar në faqen e fundit iu kushtohet fëmijëv...

Përgatitjet premtojnë start të suksesshëm/ Autori: Sh.Rexhepi/ Artikulli i referohet nivelit uni...

Mësimdhënia në Godinën shkollore të vjetër dhe të re/ Autori: Rexhep Jusufi/ Ky artikull para...

Thellohen pabarazitë ekonomike/ Autori: Beqir Hoti/ Kjo është pjesë nga fjalimi  i Sinan Hasani...

Libra fala për 300 fëmijë/Autor: B.V/ Shkrimi i kushtohet solidaritetit të punonjësve të ndër...

Tekste dhe Lektura-falas për të gjithë filloristë/ Autori: Q. Hasani/ Artikulli flet për gjendj...

Fillim i mbarë i vitit shkollor/ Autori: Sh. Popova/ Gradualisht artikujt për arsim fillojnë të ...

Mjetet e RSFJ-së për Korporacionin ndërkombëtar financiar/Autori: Nuk dihet/ Artikulli dëshmon...

Një Kapadi i mitur sulmoi një nxënëse/ Autori: A.Sh/ Artikulli raporton mbi një ekses në një ...

Fillimi i mbarë përkundër vështirësive/Autori: H.Bunjaku/Ky artikull raporton për vështirësi...

Me aksion konkret për punë sa më të mbarë/Autor: F.Kristaj&Q.Aliaj/ Artikulli trajton kryes...

Shumë semi-maturantë nuk e vazhduan shkollimin /Autori: B.Vula/ Artikulli trajton rritjen shqetës...

Sulmuesi i Mitur u Paraburgos/Autor:A.Sh/ Këtu artikulli (titulli i tij) ndryshon qasje nga raporti...

Dita e parë e shkollës/Autore: Drita Osmani/ Artikull i stilit letrar dedikuar shkollës...

Tekstet dhe mjetet shkollore falas/Autor: Samir Rakaqi/ Ky shkrim i dedikohet dhurimit të librave p...

Karikaturë/Autor:Enisi86/ Karikatura ironizon me numrin e madh të librave që iu duhen fëmijëve ...

Mungojnë tekstet për mësimin e orientuar/Autori: N.Aqifi/ Artikulli trajton çështjet e mungesë...

U vendosën në shkollë të re/Autor: Shaban Gashi/ Shkrimi i kushtohet nxënësve të fshatit Sllo...