00000092Shkëndija

00000092Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.3/ Shtator 1992.

Artikull i përgjithshëm:  E vërteta rreth Sh.F. ‘25 Maji’  në Bujanoc.

Nën artikull kryesor : Pushteti  lokal pengon mësimin shqip.

Autor i artikullit: S.Hyseni.