00000091Shkëndija

00000091Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.3/ Shtator 1992.

Artikuj të përgjithshëm :  Është koha për angazhim të shtuar të subjekteve politike.

Me vetëkontribut u ndërtua shkolla.

Pushteti lokal pengon mësimin shqip.