00000090Shkëndija

00000090Shkëndija

Numri/ Data : Nr.31 / Viti XXII/ Prishtinë/ Shkëndija  , Shtator 1992.

Artikull i përgjithshëm : Kumtesë e subjekteve arsimore të Kosovës.

Nën artikull kryesor:  Sot e nesër sërish në shkolla.