00000089Shkëndija

00000089Shkëndija

Numri/ Data : Nr.31 / Viti XXII/ Prishtinë/ Shkëndija  , Shtator 1992.

Artikull i përgjithshëm : E përjavshme , Shkëndija.