00000088Shkëndija

00000088Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.3/ Shkëndija, gusht 1992.

Artikull i përgjithshëm :  Nga mbledhja e qeverisë komunale të Gjilanit.

Nën artikull kryesor: Arsimin duhet ta ndihmojnë të gjithë ( Gjilan, 29 gusht)

Autor i artikullit : B.Sadiku.