00000087Shkëndija

00000087Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.3/ Shkëndija, gusht 1992.

Artikuj të përgjithshëm :  Në nivel të detyrimeve  për mabrëvajtje të mësimit.

Arsimin duhet ta ndihmojnë të gjithë.

Konsolidohet kuadri arsimor.