00000086Shkëndija

00000086Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.2/ Shkëndija , gusht 1992.

Artikull i përgjithshëm :  Mbledhja e aktivit të drejtorëve të shkollave fillore  të Gjakovës.

Nën artikull kryesor :  Përgatitja intensive.

Autor i artikullit: Z.H.