00000085Shkëndija

00000085Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.2/ Shkëndija , gusht 1992.

Artikull i përgjithshëm : Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor në Kosovë.

Nën artikull i përgjithshëm : A do të mbahet mësimi nëpër objekte shkollore ?

Autor i artikullit : D.Shehu.