00000084Shkëndija

00000084Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.2/ Shkëndija , gusht 1992.

Artikuj të përgjithshëm :  A  do të mbahet mësimi nëpër objekte shkollore?

Përgatitja intensive.

Pse vetëm arsimi ?!

Pengesat janë të mundshme.