00000077Shkëndija

00000077Shkëndija

Numri/ Data : Nr.26/ Viti XXII/ Prishtinë / Korrik 1992.

Artikull i përgjithshëm : E përjavshme, shkëndija.