00000076Shkëndija

00000076Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.3/ Shkëndija , qershor 1992

Artikulli  i përgjithshëm :  Në prag të përfundimit  të vitit shkollor.

Nën artikull kryesor : Nuk u mposht  arsimi shqip 

Fotografi  me mbishkrim : Shemsi  Lushaku : Vullneti i popullit nuk ndrydhet 

Autor i artikullit: I.Ilazi