00000075Shkëndija

00000075Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.3/ Shkëndija , qershor 1992

Artikulli  i përgjithshëm : Gjurmë  të  kohës 

Nën artikulli kryesor : Të rruhet  dinjiteti  i  arsimtarit.

Autor i artikullit : Z.Kqiku