00000074Shkëndija

00000074Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.3/ Shkëndija , qershor 1992

Artikujt e përgjithshëm :  Universiteti  i përballoi  rrathët aktual edhe të kohës.

Të rruhet dinjiteti  i arsimtarit.

Në prag  të përfundimit  të vitit shkollor.