00000073Shkëndija

00000073Shkëndija

Numri/ Data : Nr.25 / Viti XXII/ Prishtinë/ Qershor 1992.

Artikull i përgjithshëm : E përjavshme. 

Rezistenca nuk është realizuar plotësisht.