00000071Shkëndija

00000071Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija, Qershor 1992.

Artikuj të përgjithshëm : Ndihma në të holla dhe mjete shkollore. (Autor i artikullit)- Isuf Bytyçi

Solidariteti  në vepër : Fehmiu ndihmoi shkollën e Hades.( Autor i artikullit)-S. Jaha.