00000070Shkëndija

00000070Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija, Qershor 1992.

Artikuj të përgjithshëm :  Sindikata  amerikane do të ndihmojnë puntorinë e Kosovës.

Ndihma për shkollën fillore ‘Migjeni’ 

Ndihma në të holla dhe mjete shkollore

Solidariteti  në vepër : Fehmiu ndihmoi shkollën e Hades.