00000068Shkëndija

00000068Shkëndija

Numri/ Data : Nr.21 / Viti XXII/ Prishtinë/ Maj 1992

Artikull  i  përgjithshëm : E përjavshme , Shkëndija.