00000067Shkëndija

00000067Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.11/ Shkëndija , Maj 1992

Artikull  i  përgjithshëm : Reforma Universitare (3)

Nën artikull kryesor : Universiteti- Perspektiva jonë .

Autor  i  artikullit : Dr.Dali Emërllahu.