00000065Shkëndija

00000065Shkëndija

Numri/ Data : Shkëndija , Maj 1992

Artikull i përgjithshëm :  I ngarkuari me punë në ambasadën e Shhqipërisë , në Kosovë

Nën artikull kryesor : Bisedë me rektorin e Universitetit të Prishtinës.