00000062Shkëndija

00000062Shkëndija

Numri/ Data : Nr.20/ Viti XXII/ Prishtinë / Maj 1992 

Artikull i përgjithshëm : E përjavshme , Shkëndija