00000060Shkëndija

00000060Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.8 / Shkëndija, maj 1992 

Artikull i përgjithshëm : Reforma Universitare (2)

Nën artikull kryesor :  Universiteti – perspektiva  jonë 

Autor i artikullit : Dr.Dali Emërllahu