00000059Shkëndija

00000059Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.8 / Shkëndija, maj 1992 

Artikujt e përgjithshëm : Reforma Universitare (2)

Universiteti – perspektiva jonë 

Iku ylli i stepeve …..