00000057Shkëndija

00000057Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.5 / Shkëndija , Maj 1992

Artikujt e përgjithshëm : ‘Kush është populli për mua ’

Për Milicët serbë s’ka kufi

Konvikti u shndërrua në hotel !