00000055Shkëndija

00000055Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija , Maj 1992

Artikujt e përgjithshëm : Si të pengohet shpërngulja e nxënësve.

Ta ndihmojmë e jo ta injorojmë mësuesin.

Po ushtrohet dhunë mbi studentët.