00000054Shkëndija

00000054Shkëndija

Numri/ Data : Nr.19 / Viti XXII / Prishtinë / Maj , 1992.

Artikull i përgjithshëm : E përjavshme , Shkëndija.