00000050Shkëndija

00000050Shkëndija

Numri/ Data : Nr.18/ Viti XXII/ Prishtinë/ Maj 1992

Artikull i përgjithshëm : E përjavshme , Shkëndija.