00000049Shkëndija

00000049Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.5 / Shkëndija , mars 1992

Artikull i përgjithshëm : Në arsimin fillor të Gjilanit

Nën artikull kryesor : Drejtori  të dhunshme në dy shkolla

Autor i artikullit : I.M