00000046Shkëndija

00000046Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija, shkurt 1992

Artikulli i përgjithshëm : Bota dhe Universiteti  ynë 

Çelësat e shkollave- në duar të ministrit (!)

Nën artikulli kryesor : Bota dhe Universiteti Ynë

Autor i artikullit : Zyrifa Kqiku