00000042Shkëndija

00000042Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.7/ Shkëndija , shkurt 1992

Artikulli i përgjithshëm : Bisedë me Hysnije  Geci-Demin, drejtoreshë e konviktit nr.4 në qendrën e studentëve të UP.

Nën artikulli kryesor : Konviktet t’u  kthehen atyre që u takojnë.

Nën  rubrikë tjetër :  Konviktet  e zbrazta-shqiptare jashtë

Bisedoi : Z.Kqiku