00000041Shkëndija

00000041Shkëndija

Numri/ Data : Faqe.7/ Shkëndija , shkurt 1992

Artikulli i përgjithshëm : Bisedë me Hysnije  Geci-Demin, drejtoreshë e konviktit nr.4 në qendrën e studentëve të UP.