00000040Shkëndija

00000040Shkëndija

Numri/ Data : Nr.7 /Viti XXII / Prishtinë / Shkurt 1992

Artikulli i përgjithshëm :  Në Fakultetet  dhe  shkollat  e larta të Universitetit të Prishtinës 

Nën artikulli kryesor : Sot  rifillon mësimi 

Fotografi me mbishkrim : Vendosmëri e të rinjëve  tanë për  të studiuar 

Autor i artikullit : Z.Kqiku