00000036Shkëndija

00000036Shkëndija

Numri/ Data :  Faqe.10/ Shkëndija , shkurt 1992

Artikulli i përgjithshëm : Odat tona – shkolla 

Autor i artikullit : Z. Halili

Autor i fotove : E. Bylykbashi