00000033Shkëndija

00000033Shkëndija

Numri/ Data :  Faqe.4 /  Shkëndija, shkurt 1992

Nën artikulli kryesor : Nuk ka forcë që mund të ndalë arsimin shqip

Nën titull : Indinjatë e thellë për krimin në Uçë të Istokut 

Autor i artikullit : D.M