00000032Shkëndija

00000032Shkëndija

Numri/ Data :  Faqe.4 /  Shkëndija, shkurt 1992

Artikulli i përgjithshëm : Si po zhvillohet  mësimi në shkollat  fillore dhe të mesme në Mitrovicë

Nën artikulli kryesor : Së shpejti  ndarja e shkollave në baza kombëtare.