00000031Shkëndija

00000031Shkëndija

Numri/ Data :  Faqe.4 /  Shkëndija, shkurt 1992

Artikulli i përgjithshëm : Si po zhvillohet  mësimi në shkollat  fillore dhe të mesme në Mitrovicë

Nën artikulli  kryesor :  Fillimi i vështirë, vazhdim në stabilizim e sipër 

Nën titull: Filloristët  mësimin po e vazhdojnë  nëpër lokale shkollore , nxënësit e shkollave të mesme  janë shpërndarë nëpër punkte .-Ndihmat solidare  të qytetarëve po zbusin vështirësitë.

Autor i artikullit : Çerkin  Ibishi