00000030Shkëndija

00000030Shkëndija

Numri/ Data :  Faqe.4 /  Shkëndija, shkurt 1992

Artikulli i përgjithshëm : Si po zhvillohet  mësimi në shkollat  fillore dhe të mesme në Mitrovicë