00000024Shkëndija

00000024Shkëndija

Numri/ Data :  Shkëndija, janar 1992 

Artikulli i përgjithshëm : Portreti i rektorit në burg.