00000023Shkëndija

00000023Shkëndija

Numri/ Data :  Shkëndija, janar 1992 

Artikulli i përgjithshëm :  Universiteti u shkatërrua nga brenda medeomos të ngritet nga jashtë.