00000022Shkëndija

00000022Shkëndija

Numri/ Data :  Shkëndija, janar 1992 

Artikulli i përgjithshëm :  Universiteti u shkatërrua nga brenda medeomos të ngritet nga jashtë.

Autori i artikullit : Prof.dr.. Mujë Rugova.