00000021Shkëndija

00000021Shkëndija

Numri/ Data :  ……faqe.1

Artikulli i përgjithshëm :   Në shkollat fillore të komunës së Kamenicës

Nënartikulli  kryesor : Mësimi po zhvillohet pa pengesa

Nën titulli :  Përgatitjet për rifillimin e mësimit për nxënësit të shkollave të mesme në fazën përfundimtare – Arsimtarët duhet të ndihmohen materialisht.

Autori i artikullit : D.Maliqi