00000018Shkëndija

00000018Shkëndija

Numri/ Data :  Nr.4/ Viti XXII/ Prishtinë / janar 1992

Artikulli i përgjithshëm :  Dita e pestë e protestës  së arsimtarëve  universitarë  kundër  burgosjes  së  rektorit  të  Universitetit  të  Prishtinës.

Nën artikulli  kryesor : Me mobilizim të shtuar të vazhdohen punët në Universitet.