00000017Shkëndija

00000017Shkëndija

Numri/ Data :  Nr.4/ Viti XXII/ Prishtinë / janar 1992

Artikulli i përgjithshëm :  Një javë e rifillimit të vitit shkollor për nxënësit shqiptarë në Kosovë