00000015Shkëndija

00000015Shkëndija

Numri/ Data :  Faqe.4 / Shkëndija , janar 1992

Artikulli i përgjithshëm :  Takim me kryetarët e nëndegëve të LDK të komunës së Suharekës

Nën artikulli kryesor : Për shkollën shqipe- pa kursim, (Suharekë , 19 janar).

Nën titull :  Tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet  për rifillimin e vitit të ri shkollor 

Autori i  artikullit : R.R