00000014Shkëndija

00000014Shkëndija

Numri/ Data :  Faqe.4 / Shkëndija , janar 1992

Artikulli i përgjithshëm :  Takim me kryetarët e nëndegëve të LDK të komunës së Suharekës