00000013Shkëndija

00000013Shkëndija

Numri/ Data :Faqe.3/ Shkëndija , janar 1992 

Artikulli i përgjithshëm : Në Spikamë : (Ri) fillimi i (ri) përsëritur i shkollimit shqip

Autori i Artikullit : Sabit Jaha