00000011Shkëndija

00000011Shkëndija

Numri/ Data :  Nr.3/ Viti XXII/ Prishtinë / Janar 1992 

Artikulli i përgjithshëm : Revista  Shkëndija 

Nën artikulli  kryesor:  Dhe në kushte të represionit  Universiteti  do  të vazhdojë punën.