Shkëndija/tetor/1997

Shkëndija/tetor/1997

Shkolla e mbyllur/ Autor Valmirë Preniqi/ Shkolla e mbyllur është krim i një nxënëse filloriste e cila kujton momentet e mbylljes së shkollës nga represioni i shtetit serb.